2 primers mesos gratis

No esperis més i gaudeix ara de les assegurances referents a Andorra, perquè si contractes una assegurança de salut i/o baixa, aconseguiràs  2 mesos gratuïts.

Escull entre la nostra àmplia gamma d’assegurances, la que millor s’adapti a les teves necessitats. I si encara no ho tens clar, perquè la tria et sigui més fàcil, accedeix al nostre comparador de salut.

A més, si disposes d’una de les nostres assegurances de salut i/o baixa i contractes una assegurança de vida amb nosaltres, automàticament gaudiràs d’un 10% de descompte directe en la prima de l’assegurança de vida durant els 6 primers mesos.

Salut

 • PIAM: una assegurança de salut amb plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic ni d’especialitat, que cobreix fins al 100% de les despeses reals que no són reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
 • Crèditsalut Plus: és una assegurança de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent o fora de la Via Preferent fins a un màxim del 100% de la tarifa de la CASS.
 • Crèditsalut: una assegurança de vida amb complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent fins a un màxim del 100% de la tarifa de la CASS.
 • Crèditsalut Hospitalització: una assegurança de vida amb complement de salut que cobreix específicament les despeses d’hospitalització i de cirurgia en centres concertats fins al 100% de les tarifes de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) dins la Via Preferent.

Baixa

 • Crèditbaixa: assegurança de vida amb un complement de baixa laboral que garanteix a l’assegurat el pagament d’una indemnització determinada, de fins al 90% del salari net, els dies que no pugui treballar a conseqüència d’una malaltia o accident.

Vida

 • Crèditvida Integral: és una innovadora assegurança de vida risc que, a més de donar cobertura per defunció i invalidesa total i permanent, ofereix cobertura en la prevenció del càncer i dels accidents cardiovasculars.
 • Crèditvida Previsió: una assegurança de vida que, a més de pagar una indemnització determinada en cas de mort, ofereix un ampli servei de defunció que inclou el pagament de les despeses d’enterrament i de repatriació de l’assegurat, i els serveis administratius per tal d’alliberar la família de totes les gestions que s’han de dur a terme en el cas d’un decés.
 • Crèditvida Capital: és una assegurança de vida que, en cas de mort o d’invalidesa de l’assegurat, garanteix als seus beneficiaris un capital a partir de 12.000 euros.

Condicions de la promoció

 • Vàlidesa des del dia 01.06.2021 fins al 31.12.2021 (ambdós inclosos).
 • Promoció de 2 mesos gratis disponible per als productes: PIAM, Crèditsalut Plus, Crèditsalut, Crèditsalut Hospitalització i Crèditbaixa.
 • Promoció del 10% de descompte disponible per als productes: Crèditvida Integral, Crèditvida Capital i Crèditvida Previsió.
 • Promocions no acumulables a altres promocions o ofertes.