Assegurança Professionals

L’Assegurança Professionals és una assegurança de vida que indemnitza amb el pagament d’una quantitat diària pels dies que l’assegurat no pugui treballar per malaltia o accident que requereixi assistència mèdica.

Característiques

L’Assegurança Professionals és una assegurança de vida que indemnitza amb el pagament d’una quantitat diària pels dies que el professional no pugui treballar per malaltia o accident i que requereixi assistència mèdica.

 

Pot beneficiar-se d’aquesta assegurança tant si és empresari com professional liberal.

Avantatges

 • És una ajuda per pagar les despeses en cas de baixa laboral per malaltia o accident.
 • Franquícia de 15 dies.
 • Agilitat i rapidesa en el cobrament de totes les indemnitzacions.
 • La durada màxima de la prestació és de 12 mesos.

Prestacions

 • Indemnització depenent dels ingressos del negoci. Des de 30 euros/dia fins a 120 euros/dia.
 • Cobertura complementària de reemborsament fins al 90% del salari net declarat a la CASS.
 • En cas de baixa per maternitat, la indemnització mensual és de 600 euros per un període de fins a 4 mesos.
 • En cas de defunció o d’invalidesa total i permanent, una indemnització fixada igual a 1.000 vegades la indemnització diària contractada (per ex.: 60 euros x 1.000 = 60.000 euros).
 • La baixa produïda per una malaltia preexistent o per lumbàlgia, dolor muscular o hèrnia no està coberta per aquesta assegurança. Tampoc les baixes produïdes per problemes de caràcter nerviós, com ara depressió i ansietat.

En cas de sinistre

Cal presentar a Crèdit Assegurances Vida, dins dels trenta dies següents, un certificat lliurat per un metge col·legiat a Andorra que declari que l’assegurat es troba totalment i temporalment incapacitat per treballar, i en què a més faci constar:

 • L’accident, la malaltia i les seves causes, i si el tractament li impedeix de fer la feina.
 • La descripció del tractament.
 • La data d’inici de la incapacitat laboral.
 • Pronòstic de la durada de la incapacitat laboral.
Si la incapacitat laboral es perllonga per més de trenta dies, l’assegurat ha de remetre periòdicament a l’assegurador (i, com a màxim, cada trenta dies) un certificat mèdic de continuació de la incapacitat laboral.

Carències

10 mesos per maternitat.

Carències

10 mesos per maternitat.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.