Comparador d'assegurances de salut

Comparador d’assegurances de salut

Encara no saps quina de les nostres assegurances de salut és la que millor s’adapta a les teves necessitats?

Et presentem una taula comparativa de les cobertures de les nostres assegurances de salut, així com els trets principals de cadascuna d’elles perquè la teva tria sigui més fàcil. I a més, un cop hagis escollit la teva assegurança, pots demanar-nos més informació.

Centres concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 100% de la despesa CASS²

______________

Centres no concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 58% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 58% de la despesa CASS²

______________

Homeopatia

PIAM: 100% de la despesa real

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS

Crèdit Hospitalització: No inclòs

______________

Acupuntura

PIAM: 100% de la despesa CAAS

Crèditsalut: No inclòs

Crèdit Hospitalització: No inclòs

Centres concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 100% de la despesa CASS²

______________

Centres no concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 58% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 58% de la despesa CASS²

Cures, extraccions, empastaments, higiene

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: No inclòs

En cas de mort

PIAM: 10.000 €

Crèditsalut: A partir de 6.000 €

Crèdit Hospitalització: A partir de 3.000 €

______________

En cas de diagnosi de malaltia greu

PIAM: 10.000 €

Crèditsalut: No inclòs

Crèdit Hospitalització: No inclòs

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc

PIAM: 10 %

Crèditsalut: 10 %

Crèdit Hospitalització: 10%

______________

Per la parella

PIAM: No inclòs

Crèditsalut: 30 % per tota la vida

Crèdit Hospitalització: No inclòs

PIAM

Dins o Fora la Via Preferent

Crèditsalut Plus

Dins o Fora la Via Preferent

Crèditsalut

Dins la Via Preferent

Medicina general (visites, farmàcia, anàlisis, diagnosis, etc.)

Centres concertats amb la CASS
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²
Centres no concertats amb la CASS
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 45% de la tarifa CASS²
Homeopatia
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²
Acupuntura
 • 100% de la despesa real¹
 • No inclòs
 • No inclòs
Pròtesi no dentària / ortopèdia
 • Fins al 400% de la tarifa CASS²
 • 100% Tarifa CASS² (Màx. 2 pròtesis/any)
 • 100% Tarifa CASS² (Màx. 2 pròtesis/any)
Osteopatia i quiropràxia
 • Forfet de 200 € anuals per assegurat
 • No inclòs
 • No inclòs
Vacunes
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS
Logopeda i ortoptista
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²

Hospitalització

Centres concertats amb la CASS
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²
Centres no concertats amb la CASS
 • 90% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 30% de la tarifa CASS²
Despeses llit acompanyant i d’allotjament
 • "30 € /dia (límit de 60 dies): - Per despeses de llit d’acompanyant - Per despeses d’allotjament, acreditant una hospitalització de mínim 3 dies"
 • No inclòs
 • No inclòs

Despeses dentals

Cures, extraccions, empastaments, higiene
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²
Pròtesis dentàries
 • Fins al 400% de la tarifa CASS² amb un màxim de 1.200 € per assegurat i per any
 • 100% Tarifa CASS² (Màx. 2 pròtesis/any)
 • 100% Tarifa CASS² (Màx. 2 pròtesis/any)
Ortodòncia
 • Fins al 400% de la tarifa CASS² amb un màxim de 1.200 € per assegurat i per any
 • 100% Tarifa CASS²
 • 100% Tarifa CASS²

Despeses d’òptica

Muntura / lents de contacte
 • Fins al 100% de la despesa real¹ amb un màxim de 200 €
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²
Vidres 
 • Fins al 400% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS²
Forfet menors 16 anys
 • 120 € per any
 • No inclòs
 • No inclòs

Indemnitzacions

En cas de mort
 • 10.000 €
 • A partir de 6.000 €
 • A partir de 6.000 €
En cas de diagnosi de malaltia greu
 • 10.000 €
 • No inclòs
 • No inclòs

Segona opinió mèdica

Contrast d’un diagnòstic amb un metge d’arreu del món
 • Inclòs
 • No inclòs
 • No inclòs

Metge Referent

 • Obligatori
 • Obligatori
 • Obligatori
¹ És l’import total de la factura.
² És la tarifa fixada per la CASS que els centres concertats es comprometen a facturar.