Comparador d'assegurançes de salut

Comparador d’assegurançes de salut

Encara no saps quina de les nostres assegurances de salut és la que millor s’adapta a les teves necessitats?

Et presentem una taula comparativa de les cobertures de les nostres assegurances de salut, així com els trets principals de cadascuna d’elles perquè la teva tria sigui més fàcil. I a més, un cop hagis escollit la teva assegurança, pots demanar-nos més informació.

Centres concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 100% de la despesa CASS²

______________

Centres no concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 58% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 58% de la despesa CASS²

______________

Homeopatia

PIAM: 100% de la despesa real

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS

Crèdit Hospitalització: No inclòs

______________

Acupuntura

PIAM: 100% de la despesa CAAS

Crèditsalut: No inclòs

Crèdit Hospitalització: No inclòs

Centres concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 100% de la despesa CASS²

______________

Centres no concertats amb la CASS

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 58% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: 58% de la despesa CASS²

Cures, extraccions, empastaments, higiene

PIAM: 100% de la despesa real¹​

Crèditsalut: 100% de la tarifa CASS²

Crèdit Hospitalització: No inclòs

En cas de mort

PIAM: 10.000 €

Crèditsalut: A partir de 6.000 €

Crèdit Hospitalització: A partir de 3.000 €

______________

En cas de diagnosi de malaltia greu

PIAM: 10.000 €

Crèditsalut: No inclòs

Crèdit Hospitalització: No inclòs

En la prima durant els 6 primers mesos, per tenir domiciliada la nòmina al banc

PIAM: 10 %

Crèditsalut: 10 %

Crèdit Hospitalització: 10%

______________

Per la parella

PIAM: No inclòs

Crèditsalut: 30 % per tota la vida

Crèdit Hospitalització: No inclòs

PIAM

Crèditsalut

Crèditsalut PLUS

Medicina general (visites, farmàcia, anàlisis, diagnosis, etc.)

Centres concertats amb la CASS
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la despesa CASS
Centres no concertats amb la CASS
 • 100% de la despesa real¹
 • 45% de la tarifa CASS²
 • 100% de la despesa CASS
Homeopatia
 • 100% de la despesa real
 • 100% de la tarifa CASS
 • 100% de la despesa CASS
Acupuntura
 • 100% de la despesa real
 • No inclòs
 • No inclòs
Pròtesi no dentària / ortopèdia
 • Fins al 400% de la tarifa CASS
 • 100% de la tarifa CASS
 • 100% de la despesa CASS
Osteopatia i quiropràxia
 • Forfet de 200 € anuals per assegurat
 • 25 € per visita, amb un màxim de dues visites a l’any
 • 25 € per visita, amb un màxim de dues visites a l’any
Vacunes
 • 100% de la despesa real
 • 100% de la tarifa CASS
 • 100% de la despesa CASS
Logopeda i ortoptista
 • 100% de la despesa real
 • 100% de la tarifa CASS
 • 100% de la despesa CASS

Hospitalització

Centres concertats amb la CASS
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la despesa CASS²
Centres no concertats amb la CASS
 • 90% de la despesa real
 • 30% de la tarifa CASS
 • 100% de la tarifa CASS
Despeses llit acompanyant i d’allotjament
 • "30 € /dia (límit de 60 dies): - Per despeses de llit d’acompanyant - Per despeses d’allotjament, acreditant una hospitalització de mínim 3 dies"
 • No inclòs
 • No inclòs

Despeses dentals

Cures, extraccions, empastaments, higiene
 • 100% de la despesa real¹
 • 100% de la tarifa CASS²
 • 100% de la tarifa CASS
Pròtesis dentàries
 • Fins al 400% de la tarifa CASS amb un màxim de 1.200 € per assegurat i per any
 • 1 pròtesi a l’any amb un màxim de l’import satisfet per la CASS
 • 100% tarifes CASS fins a un màxim de 2 pròtesis per any
Ortodòncia
 • Fins al 400% de la tarifa CASS amb un màxim de 1.200 € per assegurat i per any
 • 1 pròtesi a l’any amb un màxim de l’import satisfet per la CASS
 • 100% de la tarifa CASS

Despeses d’òptica

Muntura / lents de contacte
 • Fins al 100% de la despesa real amb un màxim de 200 €
 • 100% de la tarifa CASS
 • 100% de la tarifa CASS
Vidres 
 • Fins al 400% de la tarifa CASS
 • 100% de la tarifa CASS
 • 100% de la tarifa CASS
Forfet menors 16 anys
 • 120 € per any
 • No inclòs
 • No inclòs

Indemnitzacions

En cas de mort
 • 10.000 €
 • A partir de 6.000 €
 • A partir de 6.000 €
En cas de diagnosi de malaltia greu
 • 10.000 €
 • No inclòs
 • No inclòs

Segona opinió mèdica

Contrast d’un diagnòstic amb un metge d’arreu del món
 • Inclòs
 • No inclòs
 • No inclòs
¹ És l’import total de la factura.
² És la tarifa fixada per la CASS que els centres concertats es comprometen a facturar. En el cas del Crèditsalut Hospitalització, sempre que es deriven en Hospitalització.