Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

És un contracte que et permet assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades en cas de defunció o d’invalidesa (si s’ha contractat la garantia).

Una assegurança de vida és una manera immediata, fàcil i assequible de garantir una seguretat econòmica en el futur a persones properes a tu que depenen econòmicament dels teus ingressos.

Segons els anys que tinguis i el capital que vulguis assegurar, se’t demanarà passar unes proves mèdiques, que van des d’un petit qüestionari de salut fins a una revisió mèdica.

Les primes d’una assegurança de vida es calculen, entre altres factors, segons l’edat de l’assegurat. Com més gran és l’assegurat, més alta és la prima.

El Pla Integral d’Assistència Mèdica (PIAM) és una assegurança de vida amb cobertures complementàries de salut que cobreix la part de les despeses generades per consultes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Hi ha plena llibertat a l’hora de triar metge, sense límit geogràfic o d’especialitat.

Cada cop que anem al metge cal pagar. El PIAM és una assegurança de reemborsament; és a dir, el client paga la totalitat de la factura i un cop la CASS hagi reemborsat la seva part, Crèdit Assegurances li abonarà la resta. En alguns actes mèdics tan sols es paga la part que no cobreix la CASS.

Quan es tracta de metges concertats per la CASS és un procés automàtic: el client passarà la targeta de la CASS i, en poques hores, rebrà l’abonament per part de la CASS i de Crèdit Assegurances. Si es tracta de centres no concertats, cal presentar còpia del full groc, amb la factura corresponent, a Crèdit Assegurances.

Bàsicament, la cobertura. El Crèditsalut ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària. En canvi, el PIAM ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària de fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS.

L’assegurança garanteix el pagament d’una indemnització determinada pels dies que l’assegurat no pugui treballar com a conseqüència d’una malaltia o d’un accident.

No, cobreix fins al 90% del salari net (85% del salari brut declarat a la CASS).

No, es pot contractar amb una carència de tres, set o quinze dies.

És un contracte que et permet assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades en cas de defunció o d’invalidesa (si s’ha contractat la garantia).

Una assegurança de vida és una manera immediata, fàcil i assequible de garantir una seguretat econòmica en el futur a persones properes a tu que depenen econòmicament dels teus ingressos.

Segons els anys que tinguis i el capital que vulguis assegurar, se’t demanarà passar unes proves mèdiques, que van des d’un petit qüestionari de salut fins a una revisió mèdica.

Les primes d’una assegurança de vida es calculen, entre altres factors, segons l’edat de l’assegurat. Com més gran és l’assegurat, més alta és la prima.

El Pla Integral d’Assistència Mèdica (PIAM) és una assegurança de vida amb cobertures complementàries de salut que cobreix la part de les despeses generades per consultes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Hi ha plena llibertat a l’hora de triar metge, sense límit geogràfic o d’especialitat.

Cada cop que anem al metge cal pagar. El PIAM és una assegurança de reemborsament; és a dir, el client paga la totalitat de la factura i un cop la CASS hagi reemborsat la seva part, Crèdit Assegurances li abonarà la resta. En alguns actes mèdics tan sols es paga la part que no cobreix la CASS.

Quan es tracta de metges concertats per la CASS és un procés automàtic: el client passarà la targeta de la CASS i, en poques hores, rebrà l’abonament per part de la CASS i de Crèdit Assegurances. Si es tracta de centres no concertats, cal presentar còpia del full groc, amb la factura corresponent, a Crèdit Assegurances.

Bàsicament, la cobertura. El Crèditsalut ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària. En canvi, el PIAM ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària de fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS.

L’assegurança garanteix el pagament d’una indemnització determinada pels dies que l’assegurat no pugui treballar com a conseqüència d’una malaltia o d’un accident.

No, cobreix fins al 90% del salari net (85% del salari brut declarat a la CASS).

No, es pot contractar amb una carència de tres, set o quinze dies.

És un contracte que et permet assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades en cas de defunció o d’invalidesa (si s’ha contractat la garantia).

Una assegurança de vida és una manera immediata, fàcil i assequible de garantir una seguretat econòmica en el futur a persones properes a tu que depenen econòmicament dels teus ingressos.

Segons els anys que tinguis i el capital que vulguis assegurar, se’t demanarà passar unes proves mèdiques, que van des d’un petit qüestionari de salut fins a una revisió mèdica.

Les primes d’una assegurança de vida es calculen, entre altres factors, segons l’edat de l’assegurat. Com més gran és l’assegurat, més alta és la prima.

El Pla Integral d’Assistència Mèdica (PIAM) és una assegurança de vida amb cobertures complementàries de salut que cobreix la part de les despeses generades per consultes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Hi ha plena llibertat a l’hora de triar metge, sense límit geogràfic o d’especialitat.

Cada cop que anem al metge cal pagar. El PIAM és una assegurança de reemborsament; és a dir, el client paga la totalitat de la factura i un cop la CASS hagi reemborsat la seva part, Crèdit Assegurances li abonarà la resta. En alguns actes mèdics tan sols es paga la part que no cobreix la CASS.

Quan es tracta de metges concertats per la CASS és un procés automàtic: el client passarà la targeta de la CASS i, en poques hores, rebrà l’abonament per part de la CASS i de Crèdit Assegurances. Si es tracta de centres no concertats, cal presentar còpia del full groc, amb la factura corresponent, a Crèdit Assegurances.

Bàsicament, la cobertura. El Crèditsalut ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària. En canvi, el PIAM ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària de fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS.

L’assegurança garanteix el pagament d’una indemnització determinada pels dies que l’assegurat no pugui treballar com a conseqüència d’una malaltia o d’un accident.

No, cobreix fins al 90% del salari net (85% del salari brut declarat a la CASS).

No, es pot contractar amb una carència de tres, set o quinze dies.

És un contracte que et permet assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades en cas de defunció o d’invalidesa (si s’ha contractat la garantia).

Una assegurança de vida és una manera immediata, fàcil i assequible de garantir una seguretat econòmica en el futur a persones properes a tu que depenen econòmicament dels teus ingressos.

Segons els anys que tinguis i el capital que vulguis assegurar, se’t demanarà passar unes proves mèdiques, que van des d’un petit qüestionari de salut fins a una revisió mèdica.

Les primes d’una assegurança de vida es calculen, entre altres factors, segons l’edat de l’assegurat. Com més gran és l’assegurat, més alta és la prima.

El Pla Integral d’Assistència Mèdica (PIAM) és una assegurança de vida amb cobertures complementàries de salut que cobreix la part de les despeses generades per consultes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Hi ha plena llibertat a l’hora de triar metge, sense límit geogràfic o d’especialitat.

Cada cop que anem al metge cal pagar. El PIAM és una assegurança de reemborsament; és a dir, el client paga la totalitat de la factura i un cop la CASS hagi reemborsat la seva part, Crèdit Assegurances li abonarà la resta. En alguns actes mèdics tan sols es paga la part que no cobreix la CASS.

Quan es tracta de metges concertats per la CASS és un procés automàtic: el client passarà la targeta de la CASS i, en poques hores, rebrà l’abonament per part de la CASS i de Crèdit Assegurances. Si es tracta de centres no concertats, cal presentar còpia del full groc, amb la factura corresponent, a Crèdit Assegurances.

Bàsicament, la cobertura. El Crèditsalut ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària. En canvi, el PIAM ofereix una cobertura complementària en assistència sanitària de fins al 100% de les despeses reals que no cobreix la CASS.

L’assegurança garanteix el pagament d’una indemnització determinada pels dies que l’assegurat no pugui treballar com a conseqüència d’una malaltia o d’un accident.

No, cobreix fins al 90% del salari net (85% del salari brut declarat a la CASS).

No, es pot contractar amb una carència de tres, set o quinze dies.