Ara més que mai, t’ho volem posar fàcil!

Per això, si vols contractar les nostres assegurances de vida, salut i baixa, ja ho pots fer còmodament sense sortir de CASA, a través de:


En menys de 5 minuts tindràs la teva pòlissa activada i disponible. Així de ràpid, així de fàcil!

VIDA

  • Crèditvida Integral: és una innovadora assegurança de vida risc que, a més de donar cobertura per defunció i invalidesa total i permanent, ofereix cobertura en la prevenció del càncer i dels accidents cardiovasculars.
  • Crèditvida Previsió: una assegurança de vida que, a més de pagar una indemnització determinada en cas de mort, ofereix un ampli servei de defunció que inclou el pagament de les despeses d’enterrament i de repatriació de l’assegurat, i els serveis administratius per tal d’alliberar la família de totes les gestions que s’han de dur a terme en cas d’un decés.
  • Crèditvida Capital: és una assegurança de vida que, en cas de mort o d’invalidesa de l’assegurat, garanteix als seus beneficiaris un capital a partir de 12.000 euros.

SALUT

  • PIAM: una assegurança de salut amb plena llibertat per escollir metge, sense límit geogràfic ni d’especialitat, que cobreix fins al 100% de les despeses reals que no són reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
  • Crèditsalut Plus: és una assegurança de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent o fora de la Via Preferent fins a un màxim del 100% de la tarifa de la CASS.
  • Crèditsalut: una assegurança de vida amb complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent fins a un màxim del 100% de la tarifa de la CASS.

BAIXA

  • Crèditbaixa: assegurança de vida amb un complement de baixa laboral que garanteix a l’assegurat el pagament d’una indemnització determinada, de fins al 90% del salari net, els dies que no pugui treballar a conseqüència d’una malaltia o accident.

Condicions de la promoció

10% de descompte durant els 6 primers mesos per pòlissa nova.

Promoció vàlida des del 9 d’abril i fins al 31 de desembre de 2020 (els dos inclosos) i no acumulable a altres ofertes.

Excloses les pòlisses pertanyents a col·lectius.

Obligatorietat de mantenir la pòlissa activa durant un mínim d’un any. En cas d’incompliment, CA Vida Assegurances, SA, es reserva el dret de poder aplicar una penalització equivalent a l’import del descompte rebut.

La concessió d’una assegurança de salut està subjecta als criteris objectius de la companyia.