Crèditsalut Col·lectiu

El Crèditsalut Col·lectiu és una assegurança de vida amb un complement de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

                                           

Característiques

 • El Crèditsalut Col·lectiu està pensat per a empreses que vulguin assegurar els seus empleats que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social com a assalariats o assegurats voluntaris (i també als familiars beneficiaris seus).

Avantatges

 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • Descompte d’un 10% sobre la tarifa individual.
 • Descompte d’un 30% sobre la prima de salut per als cònjuges i les parelles de fet.
 • En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre Crèdit Assegurances i l'Hospital.
 • Àmplia xarxa d’oficines per dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament.
 • L'adreça de correu prestacions@creditvida.ad et permet enviar les factures escanejades directament a Crèdit Assegurances.

Prestacions

 • Cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de lestarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària dins la Via Preferent.
 • Per defunció dels assegurats del Crèditsalut (entre 18 i 70 anys), l’assegurança paga una indemnització depenent del capital assegurat des de 6.000 euros fins a 60.000 euros.
 • Homeopatia (diagnòstics i tractaments): fins al 100% de la despesa real que cobreixi la CASS.
 • Logopèdia: fins a un màxim de 20 visites cada any natural.
 • Ortòpsia (reeducació de la vista): fins a un màxim de 10 visites per any natural.
 • Psiquiatria: fins a un màxim de 10 visites per any natural.
 • Pròtesis internes dentàries i no dentàries: mateix import abonat per la CASS i una per any natural.

Carències

 El Crèditsalut Col·lectiu queda exclòs de carències.

Carències

 El Crèditsalut Col·lectiu queda exclòs de carències.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre les nostres assegurances, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.

Comparador d’assegurances de salut

Et presentem les principals característiques de les nostres assegurances de salut perquè la teva tria sigui més fàcil.