Crèditsalut Plus Col·lectiu

El Crèditsalut Plus Col·lectiu és una assegurança de salut que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent fins un màxim del 100% de la tarifa de la CASS, ampliada amb una sèrie de garanties especials per a col·lectius.

                                           

3

MESOS
GRATUÏTS

Crèdit Assegurances Vida ofereix als seus clients 3 mesos gratuïts* en contractar l’assegurança de salut CreditSalut. Aquesta promoció és vàlida fins al 31 de desembre de 2019.

 

*Consulta les bases de la promoció aquí

Característiques

 • El Crèditsalut Plus Col·lectiu està pensat per a empreses que vulguin assegurar els seus empleats que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social com a assalariats o assegurats voluntaris (i també als familiars beneficiaris seus).

Avantatges

 • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.
 • Descompte d’un 10% sobre la tarifa individual.
 • Descompte d’un 30% sobre la prima de salut per als cònjuges i les parelles de fet.
 • En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites.
 • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre Crèdit Assegurances i l'Hospital.
 • Àmplia xarxa d’oficines per dipositar les factures mèdiques pendents de reemborsament.
 • L'adreça de correu prestacions@creditvida.ad et permet enviar les factures escanejades directament a Crèdit Assegurances.

Prestacions

 • Cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de lestarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària dins i fora la Via Preferent.
 • Homeopatia (diagnòstics i tractaments): fins al 100% de la despesa real que cobreixi la CASS.
 • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització de 6.000 euros.
 • Logopèdia: fins a un màxim de 20 visites cada any natural.
 • Ortòpsia (reeducació de la vista): fins a un màxim de 10 visites per any natural.
 • Psiquiatria: fins a un màxim de 10 visites per any natural.
 • Pròtesis internes dentàries i no dentàries: mateix import abonat per la CASS i una per any natural.
 • Fins al 100% de la tarifa de la CASS en centres privats.

Carències

 El Crèditsalut Plus Col·lectiu queda exclòs de carències.

Carències

 El Crèditsalut Plus Col·lectiu queda exclòs de carències.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre les nostres assegurances, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.

Comparador d’assegurances de salut

Et presentem les principals característiques de les nostres assegurances de salut perquè la teva tria sigui més fàcil.