Crèditsalut Plus

El Crèditsalut Plus és una assegurança de vida amb complement de salut, que cobreix la part de les despeses generades per actes i operacions mèdiques no reemborsades per la CASS per la Via Preferent o fora de la Via Preferent fins un màxim del 100% de la tarifa de la CASS.

Característiques

  • El Crèditsalut Plus va adreçat a persones d'entre 18 i 55 anys que estiguin donades d'alta a la CASS, com a assalariats o assegurats voluntaris, i que habitualment utilitzin els serveis mèdics que tenen conveni amb la CASS, tant a Andorra com a l'estranger. Els familiars també podran estar coberts amb aquesta assegurança si són els seus beneficiaris.

Avantatges

  • Es pot escollir entre l’assegurança amb cobertura individual o familiar.​
  • En termes generals, no hi ha restriccions pel que fa al nombre de visites.​
  • Les pòlisses contractades amb Crèdit Assegurances Vida tenen vigència tota la vida, amb modificacions de cobertures a partir dels 70 anys. ​
  • Les despeses d'hospitalització (la part que no cobreix la CASS) produïdes a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell es gestionen directament entre Crèdit Assegurances Vida i l'Hospital.

Prestacions

  • Crèditsalut Plus ofereix una cobertura de reemborsament de les despeses mèdiques, farmacèutiques i hospitalàries de fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la CASS d’assistència sanitària dins i fora la Via Preferent.​
  • Crèditsalut Plus també inclou cobertures complementàries per a actes d’homeopatia (diagnòstics i tractaments), actes derivats de logopèdia, ortoptista (reeducació de la vista), psiquiatria, ortopèdia, pròtesis internes dentàries i no dentàries per any natural i moltes més coses.​
  • En cas de defunció dels assegurats (entre 18 i 70 anys), Crèditsalut paga als beneficiaris una indemnització de 6.000 euros.
  • Fins al 100% de la tarifa de la CASS en centres privats.

Carències

30 dies per assistència sanitària.

 

6 mesos per ortopèdia, ortodòncia i pròtesis dentàries i no dentàries.

 

10 mesos per maternitat.

 

Sense carències, si el client contractant del producte fa un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.

Carències

30 dies per assistència sanitària.

6 mesos per ortopèdia, ortodòncia i pròtesis dentàries i no dentàries.

10 mesos per maternitat.

Sense carències, si el client contractant del producte fa un canvi de companyia i ja ha passat aquestes carències amb un producte equivalent de la companyia anterior.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre les nostres assegurances, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.

Comparador d’assegurances de salut

Et presentem les principals característiques de les nostres assegurances de salut perquè la teva tria sigui més fàcil.