Crèditvida Finançament Empresa

El Crèditvida Finançament Empresa és una assegurança de vida que, en cas de mort o d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cobreix els saldos deutors (descoberts, crèdits, préstecs, etc.) dels comptes bancaris als quals l’assegurat està vinculat.

Característiques

  • Crèditvida Finançament està destinat als propietaris o als apoderats de l'empresa.
  • El capital assegurat és l’equivalent al saldo deutor dels comptes que l’assegurat tingui a Crèdit Andorrà.

Avantatges

  • L’assegurança garanteix no haver de fer-se càrrec dels deutes del difunt als familiars més propers .
  • El cost de la prima és proporcional al saldo deutor assegurat, de manera que la prima es redueix a mesura que s’amortitzen els préstecs.

Prestacions

  • El capital màxim que es pot assegurar és l’equivalent a un saldo deutor de fins a 900.000 euros.

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc.

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc.

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.