Crèditvida Integral

El Crèditvida Integral és una innovadora assegurança de vida risc que, a més de donar cobertura per defunció i invalidesa total i permanent, ofereix cobertura en la prevenció del càncer i dels accidents cardiovasculars.

pr creditvidaintegral

ico caracteristiques 1

Característiques

Avantatges

L’assegurança incorpora els serveis següents, sense cap cost addicional:​

Els resultats d’ambdós serveis seran totalment confidencials i només hi tindrà accés l’assegurat.

Tant en el cas del cribatge tumoral com en el del cardiocoach, l’assegurat ha de sol·licitar directament el servei al proveïdor contractat per la companyia asseguradora.​

ico prestaciones

Prestacions

ico siniestro 1

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc. 

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

ico siniestro 1

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc. 

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

ico faqs

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.