Crèditvida Integral

El Crèditvida Integral és una innovadora assegurança de vida risc que, a més de donar cobertura per defunció i invalidesa total i permanent, ofereix cobertura en la prevenció del càncer i dels accidents cardiovasculars.

Característiques

 • Crèditvida Integral està pensat per a persones entre 18 i 55 anys (ambdues edats incloses).
 • Inclou serveis preventius per detectar de manera precoç malalties com ara el càncer o els accidents cardiovasculars, sense cap cost addicional.
 • A més a més, conscients de la importància de valorar l’estalvi per sobre de la despesa, l’assegurança retorna de manera automàtica el 25% de les primes pagades des de la data de contractació de la pòlissa quan l’assegurat compleix 65 anys.

Avantatges

L’assegurança incorpora els serveis següents, sense cap cost addicional:​

 • El cribatge o screening tumoral (servei únicament disponible per a l’assegurat) consisteix en una anàlisi de sang específica que detalla diversos marcadors tumorals:

  · En el cas dels homes: pulmó, còlon, fetge i pròstata.
  · En el cas de les dones: pulmó, còlon, fetge i pits
 • El cardiocoach consisteix a establir el perfil de risc cardiovascular de l’assegurat, que duu a terme personal mèdic especialitzat.

  · Aquest servei es complementa amb un assessorament mèdic, en cas de qualsevol problema de cor, amb la intenció de prevenir riscos cardiovasculars.
  · Mitjançant l’accés a un portal web, l’assegurat pot conèixer el seu perfil de risc cardiovascular i optar a un assessorament mèdic per via telefònica.

Els resultats d’ambdós serveis seran totalment confidencials i només hi tindrà accés l’assegurat.

 • * L’assegurat té dret, a partir del primer any d’antiguitat de la pòlissa, a demanar un cribatge tumoral i a tornar a sol·licitar la prestació cada 3 anys.
 • * L’assegurat té dret, a partir del primer any d’antiguitat de la pòlissa, a demanar un coaching cardiològic i tornar a fer-lo anualment durant la vigència de la pòlissa.
Tant en el cas del cribatge tumoral com en el del cardiocoach, l’assegurat ha de sol·licitar directament el servei al proveïdor contractat per la companyia asseguradora.​

Prestacions

 • L’assegurat pot escollir entre diversos imports de capital assegurat:
  · 30.000 €
  · 50.000 €
  · 100.000 €
  · 200.000 €
 • És una assegurança unipersonal.
 • L’existència d’altres assegurances de vida no afectarà la indemnització de l’assegurança Crèditvida Integral.
 • En cas de mort o d'invalidesa, l’asseguradora abonarà la indemnització en un compte que el beneficiari ha designat a la pòlissa o que tingui obert a Crèdit Andorrà.
 • En cas d'invalidesa total i permanent de l'assegurat, el beneficiari serà l’assegurat mateix.

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc. 

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc. 

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.